Betingelser

Priser

Våre oppdrag blir fakturert etter en helhetsvurdering der faktisk medgått tid til arbeidet er utgangspunktet for salærberegningen. Øvrige momenter av betydning vil være arbeidets omfang og vanskelighetsgrad, samt sakens betydning og utfall. Kontorets advokater benytter for tiden timepriser fra kr 1.800 til kr 2.500 med tillegg av 25 % merverdiavgift, dvs. kr 2.250-3.125 inkl. mva. Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, offentlige gebyrer m.m. spesifiseres og faktureres særskilt. Ved bistand som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den offentlig fastsatte salærsats, i 2023 kr 1.180 + mva.

Oppdragsvilkår

Ved oppstart av oppdrag vil den ansvarlige advokaten normalt sende oppdragsbekreftelse, i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer. Oppdragsbekreftelsen vil inneholde informasjon om innholdet i oppdraget, timesats som benyttes, og eventuelt om det vil være mulig å oppnå rettshjelpsdekning i forbindelse med oppdraget. I tillegg vil våre alminnelige oppdragsvilkår vedlegges.

Våre alminnelige oppdragsvilkår kan også leses her.

Personvern

I samsvar med gjeldende regler har vi utformet en personvernerklæring. I personvernerklæringen kan du blant annet lese om hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi behandler personopplysningene, i hvilke tilfeller opplysningene blir delt med andre og hvor lenge vi lagrer personopplysninger.