Odd Ivar Grøn

Odd Ivar Grøn

Advokat MNA

Telefon: 33 13 91 00

Mobil: 924 56 287

gron@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Barnerett/barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Erstatningsrett
 • Familierett/felleseieskifte
 • Fast eiendom
 • Generell forretningsjuridisk bistand
 • Kontrakts- og kjøpsrett
 • Organisasjoner og foreninger
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Strafferett

Bakgrunn

2007 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2008-2010 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo 2010-2011 Advokatfirmaet Sondov AS 2011-2023 Advokatfirmaet Lippestad AS 2023 Egen advokatvirksomhet i Larvik