Heidi Olsen-Nalum

Heidi Olsen-Nalum

Advokat MNA

Telefon: 33 13 91 00

Mobil: 417 60 102

olsen-nalum@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

  • Arverett og dødsboskifte
  • Barnerett/barnevern
  • Familierett/felleseieskifte
  • Fast eiendom
  • Forsikringsrett
  • Forvaltningsrett og offentlig rett
  • Kontrakts- og kjøpsrett
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Strafferett
  • Utlendingsrett

Bakgrunn

2003–2005 Juridisk saksbehandler i utlendingsrett og barnerett i Juss-Buss 2005–2006 Daglig leder i Juss-Buss 2009 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 2009–2011 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Legalis AS 2011 Advokatbevilling 2012–2014 Juridisk rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 2014–2016 Juridisk rådgiver i Justisdepartementet 2016–2018 Juridisk seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 2018–2020 Rettsfullmektig i Trygderetten 2019–2022 Verv som nemndmedlem i Utlendingsnemnda (UNE) 2020–2023 Egen advokatpraksis – Advokatkontoret Sandefjord 2023 Egen advokatpraksis – Larvikadvokatene