Anders Villum

Anders Villum

Advokat MNA

Telefon: 33 13 91 00

Mobil: 920 25 337

villum@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Arverett og dødsboskifte
 • Familierett/felleseieskifte
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett og offentlig rett
 • Generell forretningsjuridisk bistand
 • Konkursbobehandling og konkursrett
 • Kontrakts- og kjøpsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Plan- og bygningsrett
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Selskapsrett

Bakgrunn

1993 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1994–1995 Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Oslo 1995–1997 Forsvarsdepartementet, Seksjon for industrielt samarbeid, Oslo 1997–1999 Samferdselsdepartementet, Post- og teleavdelingen, Oslo 1999–2003 Omnia ASA, privat helseaktør, Oslo 2004–2005 Arbeidstilsynet, Tønsberg 2005–2006 Advokatene Berglie og Heide, Larvik 2007– Egen advokatvirksomhet i Larvik 2006– Diverse styreverv